Ajoneuvojen siirrot

AUTOT 6, 1, 2, 3, 5 OVAT SIIRTYNEET KAUPUNGIN OMISTUKSEEN 27.11.2017

Varastosiirtopäätökset Kuulutettu 2.5.2017
Numero Rekisteritunnus Merkki Väri Paikka Syy Siirtopäätös Päivämäärä
6 ? Opel Astra valkoinen Pinnonäsinkatu 36 Virheellinen pysäköinti kiinteistöllä/hylätty 2.5.2017

Varastosiirtopäätökset Kuulutettu 7.4.2017 

Numero Rekisteritunnus Merkki Väri Paikka Syy Siirtopäätös Päivämäärä

1 BIL-520 Ford Escort valkoinen Kärpäntie Virheellinen pysäköinti/katsastamaton 3.1.2017

2 VTB-992 Poliisilaitos Hylätty 20.1.2017

3 VGH-759 Opel Astra punainen Kråkholmatie Virheellinen pysäköinti/liikennekäytöstä poisto 7.4.2017 (Siirretty kaupungin toimesta, päivitetty 11.4)

4 ? Skoda Octavia sininen Majapellontie Virheellinen pysäköinti/ei rekisteritunnusta 7.4.2017 (Siirretty omistajan toimesta, päivitetty 11.4)

5 OBI-565 Toyota Corolla harmaa Myllymäenkatu Virheellinen pysäköinti/katsastamaton, vero erääntynyt 7.4.2017

 

Ajoneuvoja säilytetään Pietarsaaren kaupungissa sijaitsevalla suljetulla alueella noin yhden kuukauden ajan siirrosta.
Romuajoneuvot voidaan viedä suoraan hajottamolle.


Lisätietoja antaa kaupungininsinööri tai kunnallisteknisen osaston osastosihteeri.

 

Oikaisuvaatimus:

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Tekniselle lautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

 

Siirto- ja säilytyskustannukset (TL 17.1.2012 § 30), henkilöautot ja pakettiautot:

  • 145 € ensimmäiseltä viikolta
  • 152 € toiselta alkaneelta viikolta
  • 158 € kolmannelta alkaneelta viikolta
  • 165 € neljänneltä alkaneelta viikolta
  • 172 € viidenneltä alkaneelta viikolta
  • Seuraavat viikot kasvattavat maksua 7 € / alkanut viikko.

 

Ajoneuvon noutamisesta tulee sopia ennakolta 30 päivän kuluessa:

1. Otetaan yhteyttä kaupungininsinööriin tai kunnallisteknisen osaston osastosihteeriin.
2. Kaupunki tekee siirtokustannuksista virkamiespäätöksen ja samalla annetaan ohjeet maksamisesta.
3. Ajoneuvo luovutetaan vasta kun maksu kustannuksista on todisteellisesti suoritettu.

 

Ajoneuvon omistusoikeuden menetys:

Jos omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hänen on katsottava saaneen tiedon lainvoimaisesta siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy sen kunnan omistukseen, jonka alueelta ajoneuvo on siirretty.

Romuajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen kunnan ottaessa sen haltuunsa.

Ajoneuvoon entiseltä omistajalta mahdollisesti jäänyt arvokas irtain omaisuus ei siirry kunnan omaisuudeksi vaan se toimitetaan poliisille löytötavaralain mukaisesti.

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)