Mainos- ja viitoitusluvat

Mainos- ja viitoitusluvat

Mainostaminen ja viitoituksen asettaminen Pietarsaaren kaupungin kaduilla on luvanvaraista toimintaa. Tilapäisten mainosten ja opasteiden asettamiseen asemakaava-alueelle voi hakea lupaa kunnallistekniseltä osastolta. Pysyvien mainosten pystyttämiseen tarvitaan teknisen lautakunnnan päätös. 

Valtion maantien varteen sijoitettaville opasteille ja mainoksille tarvitaan lupa ELY-keskukselta. Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta. Huom. tienvarsimainontaa käsittelevä laki muuttuu 15.8.2016 alkaen. 

Tilapäiset mainokset ja opastus 

Tilapäinen mainostaminen ja/tai viitoituksen asettaminen kaupungin katujen varteen on luvanvaraista toimintaa, johon lupa haetaan Pietarsaaren kaupungin kunnallistekniseltä osastolta. 

Yhteyshenkilö: 

Johan Enlund
Vastaava suunnitelija
katujen suunnittelu sekä lupa-asiat

 

 

Pysyvät mainospaikat

Pysyvien mainosten pystyttäminen kaupungin maalle, katujen varteen on luvanvaraista toimintaa, johon haetaan lupaa tekniseltä lautakunnalta. 

  • kaupungin omistamalle maalle sijoitettaviksi esitettyjen uusien mainospaikkojen osalta ei tehdä ennakkopäätöstä vaan ne harkitaan tapauskohtaisesti
  • mainostaulun pystyttämiseen yksityiselle maalle haetaan toimenpidelupaa rakennusvalvontatoimistosta
  • uusien pysyvien maiospaikkojen sijoittamiseksi voidaan tarvita lisäksi esimerkiksi sijoitus-, kaivu- tai rakennuslupa

 Cityryhmä hallitsee yhtä sähköistä taulua kävelykadulla, josta voi vapaasti ostaa mainosaikaa. Lisätietoa Cityryhmän sivuilta

 

Tienvarsimainonta valtion tieden varsilla

Tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Tienpitoviranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun kannalta tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena. 

Luvat opasteille ja mainoksille myöntää keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskus. Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta.

Huom! Tienvarsimainonta vapautuu elokuun puolivälissä.

15.8.2016 voimaan tuleva maantie- ja ratalain muutos helpottaa mainosten ja opasteiden laittamista teiden varteen. Aikaisemmin tähän on tarvittu lupa, mutta jatkossa riittää ilmoittaminen ELY-keskukselle. 

Tilapäiseen tapahtumailmoituksiin, kuten hääkyltteihin ja vaaleja koskevaan ilmoitteluun ei tarvita lainkaan erillistä ilmoitusta ELY-keskukselle.

Myös rakennuksessa tai sen lähellä tapahtuvaa liiketoimintaa koskevat mainokset ovat sallittuja ilman ilmoitusta. Mainosten tulee kuitenkin sopeutua ympäristöön, eivätkä ne saa vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Mainoksella tai ilmoituksella tulee olla kiinteistönomistajan suostumus sen pystyttämiseen.

Lisätietoa Liikkenneviraston sivuilla ja esimerkiksi täällä.

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)