Vapaat tontit

Kaupungin tonttipolitiikan periaatteena on asutuksen täydentäminen nykyisen kaupunkirakenteen sisällä tonteilla jotka ovat lähellä sekä julkisia että yksityisiä palveluja. Tästä syystä tonttitarjonta koostuu enimmäkseen pienistä tonttiryhmistä tai yksittäisistä tonteista.


Tontinvarauksen tai -vuokrauksen teet Teknisen palvelukeskuksen mittausosastolla. Tontin varaus on voimassa vuoden. Varausmaksu on vuosivuokran suuruinen.
Varausmaksu hyvitetään vuokramiehelle varsinaisesta vuokrasta ensimmäisessä vuokralaskussa. Vuokrattaessa tonttia ensimmäistä kertaa peritään tontin kiinteistömuodostusmaksu. Kiinteistömuodostusmaksu määräytyy tontin p-alan mukaan seuraavasti: alle 2000m2=770€, 2000m2-5000m2=950€, 5001m2-10000m2=1130€, isompi kuin 10000m2=1300€.

Pientalotontit

Teollisuus- ja liiketontit

Kullekin yrittäjälle räätälöidään tontti yrittäjän ja kaupungin välillä käytyjen neuvottelujen pohjalta. Teollisuustontteja on Kirkkorannalla, Pirilössä ja Pedersissä.

Rivitalo- ja kerrostalotontit

 

Yhteyshenkilö vapaat tontit:

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)