SKADEANMÄLAN-VAHINKOILMOITUS

Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt:

Faran på trafikområde:
Liikennealueella olevasta vaarasta ilmoitetaan:

Under arbetstid 8-16: Kommunaltekniska avdelningen, förenas via växeln, 06 786 3111
Työaikana 8-16: Kunnallisekninen osasto, yhdistetään paikalla olevalle henkilölle vaihteen kautta, 06 786 3111

Kvällar, veckoslut/Illat, viikonloppu: Dejour/päivystys 044-7851 999

Ersättningar/Korvaukset:

Asiakaspalveluvastaava / Kundservice ansvarig Petra Rosenqvist 044-7851 321
Telefontid/Puh.aika kl./klo 10.00-11.00

Skadelidande/Vahinkoa kärsinyt:

Skadefall/Vahinkotapahtuma:

Bilagor -lägg till via knappen / Liitteet -lisää painikkeen kautta

Sänd blanketten / Lähetä lomake

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)