Asuminen ja ympäristö

Ilmanlaadunseuranta ja ilmastostrategia

Ilmanlaatu

Ilmanlaatua on tarkkailtu Pietarsaaren seudulla vuodesta 1994 lähtien. Tämä tapahtuu yhteistarkkailun avulla, johon osallistuvat Pietarsaari, Pedersöre, Luoto sekä teollisuus- ja energiantuotanto laitokset, joilla on merkittäviä päästöjä. Ilmanlaatua mitataan kahdella eri mittausasemalla Pohjanlahdentiellä ja Luodon kunnan Vikarholmenissa. Mittaukset tapahtuvat jatkuvatoimisilla laitteistoilla. Noin joka viides vuosi suoritetaan ilmanlaadun tarkkailu nk. bioindikaattorien avulla.

Ilmastostrategia

Pietarsaaren seudun kunnallisen yhteistyölautakunnan asettama työryhmä on laatinut Pietarsaaren seudun ilmastostrategian, jossa pääpaino on paikallisilla ja konkreettisilla toimenpiteillä. Seudun tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. 

Pietarsaarenseudun ilmastostrategia vuoteen 2020

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)