Asuminen ja ympäristö

Kestävä kehitys ja energiansäästö

Kuntalain 1 §, 3 mom. mukaan on kunnan pyrittävä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa kestävää kehitystä. Laki kuntien ympäristöhallinnosta 3 § sanoo, että "Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Paikallisagenda 21

Agendatyö aloitettiin Pietarsaaressa eräiltä osin jo 1992 - 1994 nk. kestävän kehityksen kuntaprojektin yhteydessä. Kestävä kehitys on myös mukana kaupungin yleiskaavassa ja taloussuunnitelmissa. Ympäristön puolesta on Pietarsaaressa jo kauan tehty hyviä asioita; kuten jätevedenpuhdistus, ilmaan päästettävien teollisuuspäästöjen puhdistaminen ja tarkkailu, jätteiden lajittelu ja näistä asioista vastaava monikunnallisen jätelautakunta, kaukolämpöverkon laajennus ja yleiskaava, osallistuminen valtakunnalliseen ilmastonsuojelukampanjaan. Koulut ovat sisällyttäneet agendatyön opetussuunnitelmaan. Kaupunki on osallistunut Perämeren alueen ympäristötietojärjestelmän luomiseen ja erillinen Ympäristötilinpäätös on laadittu vuodesta 2008 lähtien.

Ekologisesti kestävä toiminta huomioi luonnon kestokyvyn ja turvaa sen monimuotoisuuden. Ekologinen jalanjälki on maankäyttöön perustuva ekologisen kestävyyden mittari.

Kuntajälki 2010: Pietarsaarelaisen ekologinen jalanjälki

Ympäristötilinpäätös selvittää kaupungin menot ja tulot ympäristön hoidon suhteen. Ympäristötilinpäätöksessä voidaan myös havainnollistaa, kuinka paljon ympäristölle aiheutettujen vahinkojen korjaaminen maksaa. Pietarsaaren kaupungin ympäristötilinpäätös 2011 ja 2012 käsittää molemmat vuodet ja on neljäs, jonka kaupunki on tehnyt.

Pietarsaaren kaupunki: Ympäristötilinpäätös 2011 ja 2012

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)