Ympäristönsuojelutoimisto

Ympäristönsuojelutoimisto toimii ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisena ja käsittelee asioita, jotka kuuluvat lautakunnan toimialueeseen kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-ainesten oton viranomaisena.

Ympäristönsuojelutoimisto käsittelee mm.

  • ympäristölupahakemuksia
  • tilapäisestä toiminnasta aiheutuvia meluilmoituksia
  • haja-asutusseudun jätevesien käsittelystä aiheutuvia kysymyksiä
  • ympäristöön kohdistuvien toimintojen tarkastuksia
  • ympäristön tilan ja ilman laadun valvontaa
  • roskaamiseen ja muuhun ympäristön kohdistuvien häiriöiden valituksia
  • ympäristökysymysten tiedottamista ja valistusta

Ympäristönsuojelutoimisto on myös aktiivisesti paneutunut kestävää kehitystä, ilmasto- ja energiakysymyksiä sekä luonnonsuojelua koskeviin asioihin.

Ympäristönsuojelun tietosuojaseloste


Postiosoite:

Strengberginkatu 1,

PL 87
68601 PIETARSAARI

 

Yhteystiedot:

Puhelin: (06) 7863 111
Faksi: (06) 7863 216
e-posti: etunimi.sukunimi@pietarsaari.fi
ymparisto@pietarsaari.fi

 

 


Ympäristönsuojelutoimistossa työskentelevät:

Planerare Suunnittelija
Ympäristösuunnittelija


 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)