Ympäristönsuojelutoimisto

Ympäristönsuojelutoimisto toimii ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisena ja käsittelee asioita, jotka kuuluvat lautakunnan toimialueeseen kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-ainesten oton viranomaisena.

Ympäristönsuojelutoimisto käsittelee mm.

  • ympäristölupahakemuksia
  • tilapäisestä toiminnasta aiheutuvia meluilmoituksia
  • haja-asutusseudun jätevesien käsittelystä aiheutuvia kysymyksiä
  • ympäristöön kohdistuvien toimintojen tarkastuksia
  • ympäristön tilan ja ilman laadun valvontaa
  • roskaamiseen ja muuhun ympäristön kohdistuvien häiriöiden valituksia
  • ympäristökysymysten tiedottamista ja valistusta

Ympäristönsuojelutoimisto on myös aktiivisesti paneutunut kestävää kehitystä, ilmasto- ja energiakysymyksiä sekä luonnonsuojelua koskeviin asioihin.


Postiosoite:

Strengberginkatu 1,

PL 87
68601 PIETARSAARI

 

Yhteystiedot:

Puhelin: (06) 7863 111
Faksi: (06) 7863 216
e-posti: etunimi.sukunimi@pietarsaari.fi
ymparisto@pietarsaari.fi

HUOM! Ympäristönsuojelutoimisto on suljettu v 27 ja 28.

 


Ympäristönsuojelutoimistossa työskentelevät:

Sofia Zittra Barsund
Sofia Zittra-Bärsund
Ympäristönsuojelupäällikkö

Ulla Lundell-Muittari
Ympäristötarkastaja

Esa Koskela
Virkavapaalla 15.3.2018 - 14.3.2019


Gunilla Flinck
Vt. ympäristösuunnittelija (12.3.2018 - 14.3.2019)


 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)