Bildning

Ansökan till småbarnspedagogiken för läsåret 2019-2020

Ansökningstiden för verksamhetsåret 2020-2021 uppdateras de närmaste dagarna

 

Ansökan om plats i småbarnspedagogisk verksamhet vid daghem eller familjedagvård sker året runt enligt behov.

Ansökan bör inlämnas senast fyra månader innan barnet behöver platsen.

För att underlätta planeringen av verksamheten inför höstterminen 2019

ser vi helst att alla ansökningar för hösten inlämnas senast 28.3.2019.

Om barnet på grund av föräldrarnas arbete behöver kvälls- och nattvård eller vård under veckosluten, bör detta omnämnas i ansökan.

Ansökan bör göras elektroniskt.

Närmare uppgifter finns på webben

Här finns också uppgifter om platserna för småbarnspedagogiken.

Jakobstad 8.3.2019

Bildningsverket/Småbarnspedagogiken

Länk till ansökningsblanketten

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)