Bildning

Ansökan till småbarnspedagogiken för läsåret 2022-2023

Ansökningstiden 

 

Ansökan om plats i småbarnspedagogisk verksamhet vid daghem eller familjedagvård sker året runt enligt behov.

Ansökan bör inlämnas senast fyra månader innan barnet behöver platsen.

För att underlätta planeringen av verksamheten inför höstterminen 2022.

ser vi helst att alla ansökningar för hösten inlämnas senast 20.3.2022.

Om barnet på grund av föräldrarnas arbete behöver kvälls- och nattvård eller vård under veckosluten, bör detta omnämnas i ansökan.

Ansökan bör göras elektroniskt.

Närmare uppgifter finns här.

Här finns också uppgifter om platserna för småbarnspedagogiken.

 

Bildningsverket/Småbarnspedagogiken

Länk till ansökningsblanketten

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)