Bildning

Anmälan till grundläggande utbildning (åk 1)

Anmälan till grundläggande utbildning (åk 1) för barn födda 2014 och barn födda 2013 som tidigare beviljats uppskov med skolstarten sker senast söndagen den 31 januari.

Information om skolinskrivningen skickas till hemmen via Wilma vecka 3. Om ni vill anhålla om rätt för ert barn att börja i annan skola än närskolan (GrUL 28§), bör ni vänligen lämna in en fritt formulerad skriftlig anhållan till Bildningsnämnden, svenska skolsektionen i Jakobstad. 

Vänligen kontakta bildningsverket i fall ni vill anhålla om rätt att inleda grundläggande utbildningen ett år senare än vad som föreskrivs i lag.  Kontakta administrativ sekreterare Mona Fagerudd Söderman ifall ni inte fått brev hem under vecka 4, tel. 044 7851477. 

Ansökan om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet (åk 1-2).
Ansökan görs elektroniskt. Länk till ansökningsblanketten finns här och ska vara inlämnad senast söndagen den 31 januari.

 

Skolornas arbetsordning för läsåret 2021-2022

Kontaktpersoner:

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)