Bildning

Anmälan till grundläggande utbildning (åk 1)

Anmälan till grundläggande utbildning (åk 1) för barn födda 2015 och barn födda 2014 som tidigare beviljats uppskov med skolstarten sker senast måndagen den 7 februari.

Information om skolinskrivningen skickas till hemmen via Wilma vecka 4. Om ni vill anhålla om rätt för ert barn att börja i annan skola än närskolan (GrUL 28§), eller anhålla om skoluppskov bör ni vänligen lämna in en fritt formulerad skriftlig anhållan till svenska skolsektionen i Jakobstad.

Kontakta administrativa sekreterare Mona Fagerudd Söderman ifall ni inte fått Wilma-meddelande hem under vecka 5, tel. 044 7851477.

Ansökan om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet (åk 1-2).
Ansökan görs elektroniskt. Länk till ansökningsblanketten finns här och ska vara inlämnad senast söndagen den 13 februari. 

Skolornas arbetsordning för läsåret 2022-2023

Kontaktpersoner:

Jan Levander
Jan Levander
Direktör för bildning och välfärd

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)