Bildning

Anmälan till grundläggande utbildning (åk 1)

Anmälan till grundläggande utbildning (åk 1) för barn födda 2012 och barn födda 2011 som tidigare beviljats uppskov med skolstarten sker fredagen den 15 februari.

Information om skolinskrivningen från de enskilda skolorna skickas till hemmen per post vecka 5. Eventuell anhållan om uppskov liksom rätt till skolgång i annan skola än den av sektionen anvisade närskolan kan göras vid samma tillfälle. Kontakta sekreterare Mona Fagerudd Söderman ifall ni inte fått brev hem under vecka 6, tel. 06-786 3477. 

Ansökan om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet (åk 1-2).
Ansökan görs elektroniskt. Länk till ansökningsblanketten finns här och ska vara inlämnad senast fredagen den 15 februari.

Höstterminen inleds tisdagen den 13 augusti 2019.

Skolornas arbetsordning för läsåret 2019-2020

Kontaktpersoner:

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)