Bildning

Anmälan till grundläggande utbildning (åk 1)

Anmälan till grundläggande utbildning (åk 1) för barn födda 2013 och barn födda 2012 som tidigare beviljats uppskov med skolstarten sker fredagen den 31 januari.

Information om skolinskrivningen från de enskilda skolorna skickas till hemmen per post vecka 17.1.2020. Eventuell anhållan om uppskov liksom rätt till skolgång i annan skola än den av sektionen anvisade närskolan kan göras vid samma tillfälle. Kontakta sekreterare Mona Fagerudd Söderman ifall ni inte fått brev hem under vecka 4, tel. 06-786 3477. 

Ansökan om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet (åk 1-2).
Ansökan görs elektroniskt. Länk till ansökningsblanketten finns här och ska vara inlämnad senast fredagen den 31 januari.

Höstterminen inleds torsdagen den 13 augusti 2020.

Skolornas arbetsordning för läsåret 2020-2021

Kontaktpersoner:

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)