Bildning

Anmälan till förskolan

Förskoleundervisning och småbarnspedagogik för 6-åriga barn (födda 2015) läsåret 2021-2022

Anmälan till förskolan sker senast söndagen den 31.1.2021.
Information skickas till hemmen per post vecka 3. 

Förskolan börjar torsdagen den 12 augusti 2021 och undervisningen ordnas 4 h varje
skoldag, kl. 8-12:00.
Förskoleundervisningen ordnas i skolan. Den är obligatorisk och avgiftsfri.
Förskoleundervisningen stöder barnets utveckling och inlärningsfärdigheter

Förskolebarnen har rätt till kompletterande småbarnspedagogik i form av morgon och eftermiddagsvård. Avgiften för småbarnspedagogiken bestäms enligt vårdnadshavarens inkomster och vårdavtal. Även småbarnspedagogiken ordnas på skolan före kl. 8.00 och efter kl. 12.00. 

Online ansökan: Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet och ansökan till förskolans morgon-och eftermiddagsvård

Innehållet i undervisningen styrs av läroplansgrunderna men förverkligas på olika sätt, utgående från barnet, barngruppen samt personalen.

Förskolan i Jakobstad administreras av Bildningsverket och följer skolans verksamhetsår, vilket betyder att vi har höstlov, jullov och sportlov. Länk till skolarbetsdagar.

Kontaktpersoner:

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)