Bildning

Anmälan till förskolan

Förskoleundervisning och dagvård för 6-åriga barn (födda 2014) läsåret 2020-2021

Gör anmälan till förskolan genom det elektroniska systemet Wilma senast fredagen den 31 januari. Information skickas till hemmen per post vecka 3. Mer information om anmälan till förskolan hittar du här.

Förskolan börjar tisdagen den 13 augusti 2020 och undervisningen ordnas 4 h varje skoldag, kl. 8-12:00.
Förskoleundervisningen ordnas i skolan den är obligatorisk och avgiftsfri. Förskoleundervisningen stöder barnets utveckling och inlärningsfärdigheter.

Förskolebarnen har rätt till dagvård. Avgiften för dagvården bestäms enligt vårdnadshavarens inkomster. Även dagvården ordnas på skolan före kl. 8.00 och efter kl. 12.00. Länk till anmälan.

Innehållet i undervisningen styrs av läroplansgrunderna men förverkligas på olika sätt, utgående från barnet, barngruppen samt personalen.

Förskolan i Jakobstad administreras av Bildningsverket och följer skolans verksamhetsår, vilket betyder att vi har höstlov, jullov och sportlov. Länk till skolarbetsdagar.

Kontaktpersoner:

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)