Bildning

Anmälan till förskolan

Förskoleundervisning och småbarnspedagogik för 6-åriga barn (födda 2016) läsåret 2022-2023

Anmälan till förskolan sker senast måndagen den 7.2.2022.
Information skickas till hemmen per post vecka 4.

Förskolan börjar måndagen den 15 augusti 2022 och undervisningen ordnas 4 h varje skoldag, kl. 8-12:00.
Förskoleundervisningen ordnas i skolan. Den är obligatorisk och avgiftsfri.
Förskoleundervisningen stöder barnets utveckling och inlärningsfärdigheter

Förskolebarnen har rätt till kompletterande småbarnspedagogik i form av morgon och eftermiddagsvård. Avgiften för småbarnspedagogiken bestäms enligt vårdnadshavarens inkomster och vårdavtal. Även småbarnspedagogiken ordnas på skolan före kl. 8.00 och efter kl. 12.00.

Online ansökan: Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet och ansökan till förskolans morgon-och eftermiddagsvård

Innehållet i undervisningen styrs av de nationella läroplansgrunderna och den lokala läroplanen för förskolan.
Förskolan i Jakobstad administreras av Bildningsverket och följer skolans verksamhetsår, vilket betyder att vi har höstlov, jullov och sportlov. 
Länk till skolarbetsdagar.

Kontaktpersoner:

Jan Levander
Jan Levander
Direktör för bildning och välfärd

Annika Rajakangas
Chef för småbarnspedagogik, vikarie 1.8.2021-Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)