Bildning

Aktuellt

Ansökningsblanketten för skolbarn i åk 1-2 

Ansökningstid fram till 15.2. 2019 

Bildningsväsendet i Jakobstad arrangerar i samråd med församlingarna och Folkhälsan morgon- och eftermiddagsverksamhet läsåret 2019-20. Verksamheten är avsedd för alla elever i åk 1-2 samt elever i specialundervisningen åk 1-9. Verksamheten sammanfaller med skolornas arbetstider och startar 13.8.2019.

Bildningsnämnden i Jakobstad har fastställt avgiften för skolelevers morgon– och eftermiddagsverksamhet enligt följande (§17/17.02.2016):

- när behovet av verksamheten är högst 3 (tre) timmar per enskild dag i veckan är avgiften 90 €/månad

- när behovet överstiger 3 (tre) men inte 4 (fyra) timmar någon enskild dag i veckan är avgiften 110 €/månad

- när behovet av verksamheten överstiger 4 (fyra) timmar någon enskild dag i veckan är avgiften 130€/månad.

Avgift uppbärs per erhållen plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten och fastställs enligt de behov som vårdnadshavarna meddelat. Betalningarna följer bestämmelserna i § 48f gällande lagen om grundläggande utbildning.

Avgift för morgon- och eftermiddagsverksamheten tas ut per erhållen plats och fastställs enligt de behov som vårdnadshavarna meddelat.

Avgifterna kan efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl därtill med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.

Morgonverksamheten sker på skolorna och är öppet från kl. 6.30 tills skolan börjar. Eftermiddagsverksamheten påbörjas efter det att skoldagen slutar och pågår till kl. 16.30.

Tilläggsuppgifter ger:

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)