Bildning

Ansökaning till Språkbad för 5-åringar

Kriterier för intagning till språkbadet i Jakobstad

Bekanta dig med skolan här. 

Ansökningstiden till språkbadet för 5-åringar är 14-27.2.2022. Observera att det efter 27.2 inte längre går att ansöka om plats inom språkbadet. Om antalet sökande är fler än antalet platser, avgörs antagningen till språkbadet genom lottdragning.

Ansökningsblanketten: Gå in på Bildning/småbarnspedagogik/Ansökning till kommunala småbarnspedagokigen  blanketten finns under rubriken Språkbad

 

 

 Ett informationstillfälle om språkbadet hålls torsdag 10.2 kl. 18-19 på distans via Google Meet. Alla intresserade är välkomna att delta vi denna länk: http://meet.google.com/kap-ukbs-jjj

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)