Bildning

Aktuellt

Ansökan till språkbadsdaghem för barn födda 2014 hösten 2019

Ansökningstid 25.2. - 13.3. 2019

Välkommen på informationstillfälle torsdag 7.3. 2019 kl. 18:00 vid Språkbadsskolan, Paul Hallvars gata 1

Ansökningsblankett

Läs mera om språkbadet här

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)