Bildning

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik ordnas i daghem, familjedagvård och som lekverksamhet.

Som alternativ till den kommunala småbarnspedagogiken finns hemvårdsstöd samt stöd för privat vård av barn.
Ansökningar kan inlämnas året om och beviljas för den tid som behov av småbarnspedagogik finns, eller tills utgången av juli månad det år barnet börjar skolan.

Föräldrarna till barn under 3 år kan välja mellan hemvårdsstöd och en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken. Dessutom kan Folkpensionsanstalten betala ut ett stöd till dem som själv anställer en vårdare eller anlitar någon godkänd privat dagvårdsverksamhet.

Det finns platser inom småbarnspedagogiken för ca 650 barn, 600 daghems- och ca 50 familjedagvårdsplatser.

Ansökningsblanketter och närmare upplysningar fås från dagvårdsavdelningen och från daghemmen.

 

 

 

Dataskyddsbeskrivningar:

Småbarnspedagogikens kundregister

Varda informationresurs inom småbarnspedagogiken 

Lediga jobb

Sök lediga jobb via http://www.kuntarekry.fi

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)