Bildning

Ansökning till den kommunala småbarnspedagogiken

Småbarnpedagogiken är en lagstadgad pedagogisk verksamhet som tillhandahålls av kommunen.

Man kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken under hela året. Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken skall inlämnas senast fyra (4) månader före barnet behöver en vårdplats.

För att underlätta planeringen av verksamheten inför höstterminen 2022, ser vi helst att alla ansökningar för hösten inlämnas senast 20.3. 2022.

Om barnet på grund av föräldrarnas arbete behöver kvälls- och nattvård eller vård under veckosluten, bör detta omnämnas i ansökan.

Om behovet av en plats beror på sysselsättning, studier eller skolning och man inte kan förutse tidpunkt för behovet, skall plats ansökas så snabbt som möjligt, dock senast två veckor före barnet behöver en vårdplats.

Ansökningsblanketter och närmare anvisningar nere

Online ansökan:  Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet och ansökan till förskolans morgon-och eftermiddagsvård 

Online ansökan: Uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken

Om du önskar fylla i ansökan i pappersformat eller behöver en engelskspråkig blankett, ta kontakt till småbarnspedagogiken tel 044 7851 598.


Online: Ändringsblankett


Vid ändring av inkomster behöver du lämna in en ny inkomstutredning till Småbarnspedagogiken i Jakobstad.
Familjer inom svensk småbarnspedagogik:
Inkomstutredningen kan sändas per e-post till jonna.ainasoja@jakobstad.fi (Obs! vi kan inte garantera sekretessen om ni väljer att skicka uppgifterna per e-post). Lämna in hela familjens inkomstutredning i samma meddelande. Postadressen är Bildningsverket, PB 41, 68601 Jakobstad. Utredningen över inkomsterna kan också lämnas i postlådan utanför stadshuset på Strengbergsgatan 1.

 

 

 

Hur ansöker jag om plats inom småbarnspedagogisk verksamhet?

Ansök 4 månader innan önskat startdatum om du vet om att du behöver småbarnspedagogik, t.ex. efter en moderskapsledighet eller om någon av vårdnadshavarna är hemma. Om behovet av småbarnspedagogik uppstår akut, behöver vi 2 veckor tid att ordna saken.

Daghem

1. Fyll i den online ansökan som finns här. Fyll i den så noggrant du kan.

Välj form av småbarnspedagogisk verksamhet samt önskad verksamhetspunkt på blanketten. Välj gärna också ett andra alternativ. Listan över daghem finns under fliken Daghem

Om ansökningen inlämnas under verksamhetsåret, kan önskemålen vara svårare att uppfylla. Men vi gör så gott vi kan.

2. Lämna om möjligt in uppgifter om bruttoinkomster innan vården inleds dock senast den månad barnet börjat i kommunal småbarnspedagogik.

Här kan du läsa vilka inkomster som beaktas vid fastställandet av avgifter för småbarnspedagogiken

Språkbad    

Ansökningstid  till läsår 2022 :   14.-27.2.2022

Bekanta dig med skolan här.

Ett informationstillfälle om språkbadet hålls torsdag 10.2 kl. 18-19 på distans via Google Meet. Alla intresserade är välkomna att delta vi denna

Här finn länken till infotillfälle via Google Meet.

1. Fyll i den online ansökan som finns här. (Kriterier för ansökan kan du läsa här) 

2. Lämna om möjligt in uppgifter om bruttoinkomster innan vården inleds, dock senast den månad som barnet börjat i kommunal småbarnspedagogik.

Familjedagvård

1. Fyll i den online ansökan som finns här.

Fyll i den så noggrant du kan. Välj familjedagvård i punkten ”Önskad dagvårdsform”. Välj gärna också ett andra alternativ.

Om ansökningen inlämnas under verksamhetsåret, kan önskemålen vara svårare att uppfylla. Men vi gör så gott vi kan.

2. Lämna in uppgifter om bruttoinkomster innan vården inleds om det är möjligt, dock senast den månad som barnet börjat i kommunal småbarnspedagogik. 

 

Uppsägning av dagvårdsplats

Dagvårdsplatsen beviljas i allmänhet till utgången av det verksamhetsår (31.7) barnet börjar i skolan. Uppsägning av dagvårdsplatsen bör helst ske två månader innan barnet är sista dagen i småbarnspedagogisk verksamhet eller så fort som tidpunkten för uppsägningen är känd. Uppsägningen bör ske skriftligt. Blanketten finns här

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)