Bildning

Ansökning till den kommunala småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken är en lagstadgad pedagogisk verksamhet som tillhandahålls av kommunen.

Man kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken under hela året. Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken skall inlämnas senast fyra månader före barnet behöver en vårdplats.

Om behovet av en plats beror på sysselsättning, studier eller skolning och man inte kan förutse tidpunkt för behovet, skall plats ansökas så snabbt som möjligt, dock senast två veckor före barnet behöver en vårdplats.

Ansökningsblanketter och närmare anvisningar nere

Online ansökan:  Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet och ansökan till förskolans dagvård 

Online ansökan: Uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken

 Dagvårdens administration är stängd fram till 3.8.2020. 


Ändringsblankett

Application for daycare 

Om du ska lämna in en ansökningsblankett i pappersformat ska blanketterna returneras vederbörligen ifyllda till respektive daghem eller dagvårdsbyrån och för familjedagvårdens del till dagvårdsbyrån, Strengbergsgatan 1.

 

Ifall ditt barn har en specialdiet, anmäls detta med blanketten nedan

Online ansökan: Anmälan om specialdiet

 

Hur ansöker jag om plats inom småbarnspedagogisk verksamhet?

Ansök 4 månader innan önskat startdatum om du vet om att du behöver dagvården, t.ex. efter en moderskapsledighet eller om någon av vårdnadshavarna är hemma. Om behovet av småbarnspedagogik uppstår akut, behöver vi 2 veckor tid att ordna saken.

Daghem

1. Fyll i den online ansökan som finns här. Fyll i den så noggrant du kan.

Välj form av småbarnspedagogisk verksamhet samt önskad verksamhetspunkt på blanketten. Välj gärna också ett andra alternativ. Listan över daghem finns under fliken Daghem

Om ansökningen inlämnas under verksamhetsåret, kan önskemålen vara svårare att uppfylla. Men vi gör så gott vi kan.

2. Lämna om möjligt in uppgifter om bruttoinkomster innan vården inleds dock senast den månad barnet börjat i kommunal småbarnspedagogik.

Här kan du läsa vilka inkomster som beaktas vid fastställandet av avgifter för småbarnspedagogiken

Språkbad    

Ansökningstid 17.2-1.3. 2020. Informationstillfälle på Språkbadsskolan, Paul Hallvarsgatan torsdag 13.2.2020 kl 18.30.

1. Fyll i den online ansökan som finns här. (Kriterier för ansökan kan du läsa här)

 

2. Lämna om möjligt in uppgifter om bruttoinkomster innan vården inleds, dock senast den månad som barnet börjat i kommunal småbarnspedagogik.

Familjedagvård

1. Fyll i den online ansökan som finns här.

Fyll i den så noggrant du kan. Välj familjedagvård i punkten ”Önskad dagvårdsform”. Välj gärna också ett andra alternativ.

Om ansökningen inlämnas under verksamhetsåret, kan önskemålen vara svårare att uppfylla. Men vi gör så gott vi kan.

2. Lämna in uppgifter om bruttoinkomster innan vården inleds om det är möjligt, dock senast den månad som barnet börjat i kommunal småbarnspedagogik. 

 

Uppsägning av dagvårdsplats

Dagvårdsplatsen beviljas i allmänhet till utgången av det verksamhetsår (31.7) barnet börjar i skolan. Uppsägning av dagvårdsplatsen bör helst ske två månader innan barnet är sista dagen i småbarnspedagogisk verksamhet eller så fort som tidpunkten för uppsägningen är känd. Uppsägningen bör ske skriftligt. Blanketten finns här

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)