Bildning

Småbarnspedagogikens förvaltning


Adress

Postadresss: PB 41 68601 Jakobstad
Besöksadress: Strengbergsgatan 1

Kontaktuppgifter

tel. 06 786 3111
e-post: smabarnspedagogik@jakobstad.fi


Annika Rajakangas
Chef för småbarnspedagogik, vikarie 1.8.2021-


 

 

 

 

 Till avdelningens uppgifter hör bl.a:

•bereda och verkställa frågor inom småbarnspedagogiken 
•bevilja platser inom småbarnspedagogiken och fastställa avgifter inom givna ramar
•övervaka all privat småbarnspedagogik
•planera och administrera all verksamhet inom småbarnspedagogiken

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)