Bildning

Familjedagvård

Familjedagvården erbjuder småbarnspedagogik hos en familjedagvårdare. Närmare information ges av familjedagvårdsledaren.

Det finns totalt nio familjedagvårdare i de flesta stadsdelar.

Kontaktperson: 

Taina Heikkinen-Kaivosoja

0447851302

 

 


 

 

 

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)