Hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd kan sökas som ett alternativ till kommunal småbarnspedagogik för barn under 3 år.

Stödet söks från Folkpensionsanstalten och består av en grunddel och en inkomstrelaterad tilläggsdel.
Dessutom kan man erhålla en syskonförhöjning för övriga barn under skolåldern.

Närmare uppgifter kan erhållas från Folkpensionsanstalten tel 020 435 5930 eller www.kela.fi.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)