Bildning

Utvärdering av Småbarnspedagogiken i Jakobstad 2021

Småbarnspedagogiken i Jakobstad har utvärderats via en Webropol-enkät, som skickats ut till vårdnadshavarna via Päikky. Målgruppen var vårdnadshavare med barn i stadens daghem, familjedagvård, förskolans morgon- och eftermiddagsvård samt Tallbo daghem.

Enkäten var indelad i 3 huvudområden:
1. Trivsel och trygghet
2. Värderingar och verksamhetskultur
3. Information och samarbete
För dem som haft kontakt med administrationen fanns ytterligare några frågeställningar.
Enkäten avslutades med möjlighet att fritt kommentera Småbarnspedagogiken i Jakobstad (97 svar).

Antalet inkomna enkätsvar var sammanlagt 331.

Här kan du läsa mera om utvärderingen:

Resultat och åtgärdsplaner (Bilaga A)

En sammanställning av alla svar (Bilaga B)

 

 

 Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)