Bildning

Enkät angående planen för småbarnspedagogik 2017 - Resultat

Vårdnadshavare  deltog i utarbetandet av den regionala
planen för småbarnspedagogik

En ny lag om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.8.2015 och därmed upphävdes den tidigare lagen
om barndagvård. Utbildningsstyrelsen har fastställt nya nationella grunder för planen för småbarnspedagogik
i enlighet med den nya lagstiftningen. På basis av de nationella grunderna ska alla kommuner
utarbeta egna planer för småbarnspedagogik. De nya planerna ska tas i bruk den 1.8.2017.

Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre har valt att samarbeta kring planen för småbarnspedagogik
och tillsammans göra upp en gemensam regional plan. Målet med samarbetet är att
främja en likvärdig småbarnspedagogik av hög kvalitet inom hela regionen.

Det är viktigt att vårdnadshavarna får vara med och delta i skapandet av den regionala planen. De
nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik är bindande, men utöver dessa kan vi i vår
plan se till de regionala särdragen och komplettera de nationella grunderna med sådant vi i vår nejd
tycker att är viktigt.

Småbarnspedagogiken har under 2017 deltagit i ett av utbildningsstyrelsen finansierat projekt, Lärstigen, tillsammans med grannkommunerna. Lärstigen har varit ett projekt, vars uppgift har varit att få kunskap om och integrera den nya lokala planen för småbarnspedagogik bland personal och vårdnadshavare. Som en avslutniong på projektet gjordes en föräldraenkät via nätet bland vårdnadshavarna i projektets kommuner. För Jakobstads del kom 338 svar vilket motsvarar en svarsprocent på ca 55%. Vi har också erhållit sammanställningar per daghem och per avdelning. Dessa resultat har delgivits daghemmen och personalen. Bifogade enkätssvar är en sammanställning för hela kommunen.

Den regionala resultatet av enkätet hittar Ni här:

Vårdnadshavarenkät 2017  - Huoltajakysely 2017

 

Varmt TACK för att Ni delar med Er av Era tankar och åsikter!


Småbarnspedagogiken i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)