Bildning

Utvärdering av Småbarnspedagogiken i Jakobstad 2020

Småbarnspedagogiken i Jakobstad har utvärderats via en enkät, som skickats ut till alla vårdnadshavare via Päikky. Enkäten, angående barn i åldern 1-5 år, var öppen under tiden 2.11-30.11.2020. Samma enkät, angående förskolebarnens morgon- och eftermiddagsvård, var öppen under tiden 2.12.-15.12.2020. Enkäten bestod av 8 obligatoriska flervalsfrågor och 4 frivilliga öppna frågor samt möjlighet till övriga kommentarer. Detta är en sammanställning av alla svar.

Här kan du läsa mera om värderingen:

Utvärdering 2020

 

 

 Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)