Päikky

Dagvården i Jakobstad kommer stegvis att ta i bruk ett elektroniskt system för närvaroregistrering och vårdreservering inom småbarnspedagogiken. 

Systemet kallas Päikky och registreringen sker via daghemmets mobiltelefoner. När barnet kommer till daghemmet visas en så kallad ”tag” för telefonen och registreringen sker och samma sak när barnet hämtas. Taggen innehåller inga som helst uppgifter om barnet utan endast en nummerserie som gör att systemet känner igen barnet. Om taggen skulle glömmas hem så går det också att registrera manuellt på telefonen.

Närmare information om saken finns i bifogade instruktioner och vid behov så hjälper också personalen på daghemmet.

Instruktion till vårdnadshavare - Såhär kommer du igång med Päikky (ID 9423)

Instructions for legal guardians - How to get started with Päikky

I systemet ingår också en vårdreserveringsfunktion. Det betyder att föräldrarna vi dator senast en halv vecka på förhand skall reservera vårdtiderna för följande vecka. Närmare information om detta finns också i bifogade instruktioner. Denna reservation ligger till grund för faktureringen.

Instruktioner för Päikky

Orsaken till att dagvården nu tar i bruk detta är att utnyttja den teknik som finns tillgänglig för att kunna lösgöra tid för barnarbetet och underlätta planeringen av personalens arbetstider och daghemmets verksamhet.

Mera information kan ni få av daghemmets föreståndare.

 

Inloggning till Päikky

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)