Bildning

Privat småbarnspedagogik

Jacob´s Kindergarten

  • Småbarnspedagogik 1-5 år, engelskspråkigt

Sjömansvägen 19
tel. 045 8799372
Föreståndare: Sofia Winberg

Ansökan direkt till daghemmet. Läs här om stöd för privat vård av barn: www.kela.fi

www.jacobskindergarten.com

DSC 9884


Anna daghem

  • Småbarnspedagogik, syskongrupp för barn 1-5 år

Södermalmsgatan 1
tel. 044 7600144
Föreståndare: Sonja Johansson

Ansökan direkt till daghemmet. Läs här om stöd för privat vård av barn: www.kela.fi

Anna Daghem hemsida

DSC 24


Östanlid daghem Tallbo 

  • svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år

Östanpåvägen 32
tfn. 724 3333

Föreståndare: Lena Kuhlberg
tfn. 044 0242551
lena.tallbodaghem@multi.fi

Ansökan via den kommunala småbarnspedagogiken.

DSC 0258

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)