Bildning

Skolvägen till Språkbads- och Kyrkostrands skola via Pedersvägen

Trafikarragemang vid Pedersvägen 

Se karta över trafikarangemang vid Pedersvägen.

I bilagan kan man se situationen före skolstart. Från den planerade rutten saknas Heikelsgatan som är fortfarande arbetsområde.  Den nya cykelleden är redan asfalterad och trafikljusen tar i bruk enligt planen efter granskningen på fredag 10.8. Trafikmärken och målningar sätts på plats samtidigt. Belysningen är klar i slutet av augusti. 

Detta betyder att den lätta trafiken styrs ungefär en månad via Helandersgatan och Pedersvägen och det kommer  "tilläggsväg" på ca 180 m. Det är frågan om en tomtväg som anses vara en trygg rutt.

Bredningar av Pedersvägen och väganslutningar blir färdiga innom en månad. Arbetet sker vid  Pedersvägens körbana.

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)