Bildning

Specialdagvård

Barn med särskilda behov integreras i de flesta fall i normala dagvårdsgrupper.
Till sin hjälp har personalen tre specialbarnträdgårdslärare vilka ambulerar inom småbarnspedagogiken och ger hjälp och stöd åt personal och föräldrar. Dessutom finns ordinarie anställda assistenter till förfogande för specialdagvården på daghemmen.
Närmare information ges av specialbarnträdgårdslärarna.

Specialbarnträdgårdslärarna:

Svenskspråkig småbarnspedagogik

Christel Sandell
Specialbarnträdgårdslärare


 

Joanna Sommarlöv
Vikarie: Susanne Mård E-post: susanne.mard@jakobstad.fi

 

Finskspråkig småbarnspedagogik

Pirkko Niku-Parttimaa
Specialbarnträdgårdslärare


 

 

 

 

 

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)