Bildning

Specialdagvård

Barn med särskilda behov integreras i de flesta fall i normala dagvårdsgrupper.
Till sin hjälp har personalen tre speciallärare inom småbarnspedagogik vilka ambulerar inom småbarnspedagogiken och ger hjälp och stöd åt personal och föräldrar. Dessutom finns ordinarie anställda assistenter till förfogande för specialdagvården på daghemmen.
Närmare information ges av speciallärarna inom småbarnspedagogik.

Speciallärarna inom småbarnspedagogik:

Svenskspråkig småbarnspedagogik

Christel Sandell
Speciallärare inom småbarnspedagogik


Joanna Sommarlöv
Speciallärare inom småbarnspedagogik 

Finskspråkig småbarnspedagogik

Pirkko Niku-Parttimaa
Pedagigisk ledare | Speciallärare inom småbarnspedagigiken


 

 

 

 

 

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)