Specialdagvård

Barn med särskilda behov integreras i de flesta fall i normala dagvårdsgrupper.
Till sin hjälp har personalen två specialbarnträdgårdslärare vilka ambulerar inom småbarnspedagogiken och ger hjälp och stöd åt personal och föräldrar. Dessutom finns ordinarie anställda assistenter till förfogande för specialdagvården på daghemmen.
Närmare information ges av specialbarnträdgårdslärarna.

Specialbarnträdgårdslärarna:

Svenskspråkig småbarnspedagogik

Christel Sandell
Specialbarnträdgårdslärare
Finskspråkig småbarnspedagogik

Pirkko Niku-Parttimaa
Specialbarnträdgårdslärare

 

Kyrkostrands daghem (svenska och finska), språkbad för 5-åringar (svenskspråkiga)

Joanna Sommarlöv

tfn 044 7851456

joanna.sommarlov@jakobstad.fi

 

 

 

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)