Bildning

Specialdieter

Specialdieter i daghem och skolor

Meddelande om specialdiet bör göras strax innan barnet börjar i dagvård eller skola för att säkra att barnet snabbt får sin specialkost. Kontakta Lisa Kentala tel. 044 785 1385 eller med epost lisa.kentala@jakobstad.fi. Du hittar blanketten nere på denna sida (Anmälan om specialdiet).

Kosthållet följer det riksomfattande allergiprogrammet som betonar stödjande av hälsa. Enligt det nationella allergiprogrammet (2008-2016) ska lindriga allergisymtom, som övergående sveda, klåda eller rodnad i munnen, inte längre skötas genom att undvika allergenen utan genom att utsätta sig för allergenen och gradvis öka toleransen för den. Ur kosten utesluts bara de födoämnen, som det är motiverat att undvika p.g.a. kraftiga symtom.

Muslimer får inte halalkött, men griskött ersätts med annat kött eller så kan man välja vegetariskt eller veganmat. Vi serverar veganmat enbart mot beställningar.

Skolmaten består endast 1/3 av dagens totala energi- och näringstillförsel. Som måltidsdryck serveras enbart vatten för veganer och inte en berikad vegetabilisk dryck. Däremot serveras vegetabiliskt margarin. Ifall Ni har mera frågor kring specialdieter kontakta dietkocken direkt på respektive skolkök eller Specialkunnig Lisa Kentala 044 7851 385.

Köksor som ansvarar för specialdieter:

Länsinummi skola: 044 785 1576 / 044 714 7101
Oxhamns centralkök (Rådmans): 06 786 3475 / 044 714 7100

Blankett:
Anmälan om specialdiet

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)