Bildning

Specialdieter

Specialdieter i daghem och skolor

Meddelande om specialdiet bör göras strax innan barnet börjar i dagvård eller skola för att säkra att barnet snabbt får sin specialkost. Kontakta Lisa Kentala tel. 044 785 1385 eller med epost lisa.kentala@jakobstad.fi. Du hittar blanketten nere på denna sida. Vid bestående specialdieter, som celiaki (glutenintolerans), diabetes, mjölkproteinallergi, samt svåra livsmedelsallergier (risk för anafylaktisk chock ) kräver vi ett intyg av vårdande läkare eller hälsovårdare. Sjukdomar som kräver mera permanent kostbehandling, så som diabetes och glutenintolerans, behöver bara anmälas en gång. Man behöver dock göra en ny anmälan om barnet byter plats inom småbarnspedagogiken eller inom skolor (från lågstadium till högstadium).

Kosthållet följer det riksomfattande allergiprogrammet som betonar stödjande av hälsa. Enligt det nationella allergiprogrammet (2008-2016) ska lindriga allergisymtom, som övergående sveda, klåda eller rodnad i munnen, inte längre skötas genom att undvika allergenen utan genom att utsätta sig för allergenen och gradvis öka toleransen för den. Ur kosten utesluts bara de födoämnen, som det är motiverat att undvika p.g.a. kraftiga symtom.

Intyg krävs inte av laktosfri diet! Meddela dock till undertecknad eller köket ifall du lider av laktosintolerans. Köket behöver veta hur många som behöver laktosfri risgrynsgröt som är den enda maträtt som inte är laktosfri. All annan mat tillreds laktosfri och laktosfri mjölk finns tillhanda i köket. Fråga efter den ifall den inte syns i buffetvagnen.

Intyg krävs inte heller av specialkost pga. av religiösa eller etiska skäl. Muslimer får inte halalkött, men griskött ersätts med annat kött eller så kan man välja vegetariskt eller veganmat. Vi serverar veganmat från hösten 2018. Vårdnadshavare ansvarar för att barnets kost kompletteras med nödvändiga kosttillskott. Skolmaten består ju endast 1/3 av dagens totala energi- och näringstillförsel. Som måltidsdryck serveras enbart vatten för veganer och inte en berikad vegetabilisk dryck. Däremot serveras vegetabiliskt margarin. Ifall Ni har mera frågor kring specialdieter kontakta dietkocken direkt på respektive skolkök eller Lisa Kentala 044 7851 385.

Köksor som ansvarar för specialdieter:

Länsinummi skola: 044 785 1576 / 044 714 7101
Oxhamns centralkök (Rådmans): 06 786 3475 / 044 714 7100

Blankett:
Anmälan om specialdiet

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)