Bildning

Specialdieter

Specialdieter i daghem och skolor

Meddelande om specialdiet bör göras strax innan barnet börjar i dagvård eller skola för att säkra att barnet snabbt får sin specialkost.Man behöver en ny anmälan om barnet byter plats inom småbarnspedagogiken och även byter skola. 

Anmälan om specialdiet ska skickas online varje hösttermin för att säkra att barnet får sin rätta specialkost. Speciellt viktigt vid matallergier som kan ändras när barnet växer och som hos de flesta barn försvinner före skolåldern.  Du hittar blanketten nere på denna sida (Anmälan om specialdiet).

Kosthållet följer det riksomfattande allergiprogrammet som betonar stödjande av hälsa. Enligt det nationella allergiprogrammet (2008-2016) ska lindriga allergisymtom, som övergående sveda, klåda eller rodnad i munnen, inte längre skötas genom att undvika allergenen utan genom att utsätta sig för allergenen och gradvis öka toleransen för den. Ur kosten utesluts bara de födoämnen, som det är motiverat att undvika p.g.a. kraftiga symtom.

Muslimer får inte halalkött, men griskött ersätts med annat kött eller så kan man välja vegetariskt eller veganmat. Vi serverar veganmat enbart mot beställningar.

Skolmaten består endast 1/3 av dagens totala energi- och näringstillförsel. Som måltidsdryck serveras enbart vatten för veganer och inte en berikad vegetabilisk dryck. Däremot serveras vegetabiliskt margarin. Ifall Ni har mera frågor kring specialdieter kontakta dietkocken direkt på respektive skolkök eller Specialkunnig Lisa Kentala 044 7851 385.

Köksor som ansvarar för specialdieter:

Länsinummi skola: 044 7147116 köket  / 044 714 7116 Kenneth Finholm
Oxhamns centralkök (Rådmans): 06 786 3475 / 044 714 7100 Osmo Niittyniemi

Blankett:
Anmälan om specialdiet

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)