Administration

Bildningsverket

 


Adress

Strengbergsgatan 1
68600  JAKOBSTAD

Öppethållningstider

må-fr 8.00 - 16.00

 


Svenskspråkiga skolväsendet

Jan Levander 6224
Jan Levander
Bildningsdirektör

Mona Fagerudd Söderman
Administrativ sekreterare

  

Finskspråkiga skolväsendet

IMG 2754 Juha Paasimaki
Juha Paasimäki
Skoldirektör

Jonna Uusitalo
Administrativ sekreterare

 

Småbarnspedagogik

Tom Enbacka
Chef för småbarnspedagogik

Lena Rintaniemi
Avdelningsssekreterare

Annika Vornanen  

 Ekonomi

 Bildningsväsendets ledningsgrupp:

Jan Levander
bildningsdirektör, ordförande

Juha Paasimäki
skoldirektör

Tom Enbacka
dagvårdschef

Anders Wingren
rektor

Päivi Rosnell
rektor

Peter Roos
rektor

Marja-Leena Pitkäaho
kultursekreterare

Carola Sundqvist
museichef

Leif Storbjörk
biblioteksdirektör

Tiina Höylä-Männistö
ungdomssekreterare

Tove Jansson
idrottsdirektör

Virpi Hietala
personalens representant

Malin Höglund- Snellman
personalens representant

Anette Granberg                                                      ekonomichef

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)