Bildning

Administration

Bildningsverket


Adress

Strengbergsgatan 1
68600  JAKOBSTAD

E-post

bildningsverket@jakobstad.fi

Öppethållningstider

må-fr 8.00 - 16.00
 


Svenskspråkiga skolväsendet

Jan Levander
Jan Levander
Bildningsdirektör

Mona Fagerudd Söderman
Administrativ sekreterare

Finskspråkiga skolväsendet

Juha Paasimaki
Juha Paasimäki
Skoldirektör

Sanna Seppelin-Joensuu
Administrativsekreterare (vikarie)

Småbarnspedagogik

Matilda Engström
Chef för småbarnspedagogikTom Enbacka
Tom Enbacka
Pedagogisk planerare


Lena Rintaniemi
Avdelningsssekreterare


Annika Vornanen
Sekreterare

 

Ekonomi

Bildningsväsendets ledningsgrupp:

Jan Levander
Jan Levander
Bildningsdirektör
Juha Paasimaki
Juha Paasimäki
Skoldirektör
Matilda Engström
Chef för småbarnspedagogik
Marja Leena Hyytinen
Marja-Leena Hyytinen
Kultursekreterare

Carola Sundqvist
Carola Sundqvist
Museichef
Leif Storbjork
Leif Storbjörk
Biblioteksdirektör
Tiina Hoyla Mannisto
Tiina Höylä-Männistö
Ungdomssekreterare
Tove Jansson
Tove Jansson
Idrottsdirektör
Malin Hoglund Snellman
Malin Höglund-Snellman
Personalens representant
 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)