Bildning

Administration

Bildningsverket


Adress

Strengbergsgatan 1
68600  JAKOBSTAD

E-post

bildningsverket@jakobstad.fi

Öppethållningstider

må-fr 8.00 - 16.00
 


Svenskspråkiga skolväsendet

Finskspråkiga skolväsendet

Småbarnspedagogik
 

Ekonomi

Bildningsväsendets ledningsgrupp:

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)