Bildning

Finskspråkiga skolor

Grundläggande utbildning av hög kvalitet på två språk och med språkbad

Det finns 10 grundskolor i Jakobstad, 5 av dem är svenskspråkiga och 4 finskspråkiga. Dessutom har staden en språkbadsskola.

Finskspråkiga lågstadier är Itälä skola i den östra delen av staden, Länsinummi skola i den västra delen av staden och Resursskolan i Grannabba, i den södra delen av staden.

Se var skolorna ligger på kartan: Itälä skola, Länsinummi skola, Resursskola

Jakobstad är den enda orten i Finland, där det ordnas språkbadsundervisning på båda inhemska språken, både på svenska och finska. Språkbadsskolan verkar i den nya språkbadsskolan som togs i bruk vid skolstarten 2020.

Se läget på kartan: Språkbadsskolan

Det finns två högstadier i Jakobstad: den svenskspråkiga Oxhamns skola och den finskspråkiga Etelänummi skola. Båda högstadierna ligger i centrum.

De svenskspråkiga språkbadsklasserna 7–9 går i Oxhamns skola och de finskspråkiga språkbadsklasserna 7-9 går i Etelänummi skola.

Se på kartan: Etelänummi skola, Oxhamns skola

Förskolans och skolornas arbetsdagar

 Työpäivät 2020 - 2021

 Työpäivät 2021 - 2022

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)