Bildning

Förskola

Förskoleundervisning och dagvård för 6-åriga barn läsåret 2022-23

Förskolan börjar torsdagen den 15 augusti 2022 och undervisningen ordnas 4 h varje skoldag, kl. 8-12:00.
Förskoleundervisningen ordnas i skolan den är obligatorisk och avgiftsfri. Förskoleundervisningen stöder barnets utveckling och inlärningsfärdigheter.

Förskolebarnen har rätt till dagvård. Avgiften för dagvården bestäms enligt vårdnadshavarens inkomster. Även dagvården ordnas på skolan.

Innehållet i undervisningen styrs av läroplansgrunderna men förverkligas på olika sätt, utgående från barnet, barngruppen samt personalen.

Förskolan i Jakobstad administreras av dagvårds- och utbildningsverket och följer skolans verksamhetsår, vilket betyder att vi har höstlov, jullov och sportlov.

Kontaktpersoner:

Jan Levander
Jan Levander
Direktör för bildning och välfärd

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)