Bildning

Grundläggande utbildning för vuxna

Staden Jakobstad ordnar grundläggande utbildning för vuxna avsedd för dem som har passerat läropliktsåldern. I den grundläggande utbildningen för vuxna kan man studera enligt hela läroplanen för den grundläggande utbildningen eller avlägga de grundskolestudier som saknas. Utbildningen är 1–3 år lång och den ordnas dagtid. Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna.

Den grundläggande utbildningen för vuxna inkluderar inlednings- och slutskede och ett läskunnighetsskede som ingår i inledningsskedet enligt studerandes behov. Läskunnighetsskedet är avsett för personer som är i behov av grundläggande läs- och skrivkunnighet och numeriska färdigheter och består av studier som förstärker dessa.

Studerande studerar enligt en personlig studieplan och kan börja med slutskedets studier ifall motsvarande studier har avlagts eller man kan påvisa annat kunnande som godkänns som prestation. Dessa kompenseringar förkortar studietiden och minskar på antalet kurser som ska avläggas. I studierna ingår obligatoriska och valbara studier som har fördelats i kurser.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. 
Kontaktinformation.

Länk till vår broschyr

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)