Kontaktuppgifter

Mera information om studier:

Studerande studerar enligt en personlig studieplan och kan börja med slutskedets studier ifall motsvarande studier har avlagts eller man kan påvisa annat kunnande som godkänns som prestation. Dessa kompenseringar förkortar studietiden och minskar på antalet kurser som ska avläggas. I studierna ingår obligatoriska och valbara studier som har fördelats i kurser.

 

Osoite:
Grundläggande utbildning för vuxna
Skolgatan  25-27 A
68600 Jakobstad
Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)