Bildning

Jakobstads Gymnasium

Jakobstads gymnasium erbjuder undervisning på andra stadiet. Utöver de för alla gemensamma kurserna kan studerande välja mellan gymnasie-, idrotts-, musik- eller bildkonstlinje. Genom det fortgående projektet Parkskolan kan gymnasiet erbjuda en hel del extra utöver den nationella läroplanen. Parkskolans kurser är kreativt ämnesöverskridande och har anknytning till natur, vetenskap, miljö och företagsamhet. 

Gymnasiet deltar aktivt i internationella projekt och samarbetar med gymnasier i fem kommuner i norra svenska Österbotten.

Gymnasiet finns mitt i staden omgiven av skolparken. Avstånden till natur, kultur och idrott är korta. Skolbyggnaden med sin vackra jugenddel kombinerat med modern arkitektur utgör en unik och inspirerande studiemiljö. 

I samma byggnad finns även Pietarsaaren lukio vilket ger synergieffekter i form av gymnasieöverskridande aktiviteter och kurser samt inte minst i form av en tvåspråkig miljö.

Läs mer på skolans hemsida

Skolans kontaktuppgifter

Skolgatan 20
68600 Jakobstad
(se karta)

 

Cecilia Hägglund-Nygård, rektor

06 786 3252, 044 721 1470
cecilia.hagglund-nygard@edu.jakobstad.fi

Johan Granlund, biträdande rektor
06 786 3782
johan.granlund@edu.jakobstad.fi

Sofia Brännbacka, skolsekreterare
044 785 1411
sofia.brannbacka@edu.jakobstad.fi

 

E-post: gymnasiet@jeppis.fi

Susanne Holm, hälsovårdare
tel. 044 320 1381
2 dagar i veckan

2008.09.09 gymnasiet 3
wilma starsoft13 Instagram
Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)