Bildning

Musikinstitutet

Jakobstadsnejdens musikinstitut

Vid Jakobstadsnejdens musikinstitut kan unga och gamla musicera och studera målinriktat enligt en läroplan.

Musiklekskolan vid Jakobstadsnejdens musikinstitut har verksamhet för barn från 3 månader till 6-åringar.

På grundnivå studerar barn och ungdomar i åldern 6 till 16 år. Efter genomgången grundnivå inleds studier på musikinstitutsnivå. För vuxna erbjuds enskild- eller bandundervisning på öppna avdelningen.

Musikinstitutet upprätthålls av Staden Jakobstad som också är musikinstitutets hemkommun. Samarbetskommuner är Pedersöre, Larsmo och Nykarleby. Utbildningen vid musikinstitutet är tvåspråkig.

Läs mera

Administration

Peter Roos
rektor
044 785 1629
peter.roos@jakobstad.fi

Bo-Anders Sandström
Biträdande rektor
044 365 9292
bo-anders.sandstrom@jakobstad.fi

Kaija Ena
Administrativ sekreterare
06 786 3279
kaija.ena@jakobstad.fi

 

2008.09.01 21B lindskog torilta2

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)