Bildning

Svenskspråkiga skolor

Grundläggande utbildning av hög kvalitet på två språk och med språkbad

Det finns 10 grundskolor i Jakobstad, 5 av dem är svenskspråkiga och 4 finskspråkiga. Dessutom har staden en språkbadsskola.

Svenskspråkiga lågstadier är Bonäs skola och Vestersundsby skola i de västra delarna av staden, Kyrkostrands skola i Lappfjärden i den sydvästra delen av staden och Lagmans skola i stadens centrum.

Se var skolorna ligger på kartan: Bonäs skola, Vestersundsby skola, Kyrkostrands skola, Lagmans skola

Jakobstad är den enda orten i Finland, där det ordnas språkbadsundervisning på båda inhemska språken, både på svenska och finska. Skolan har klasser från förskolan till åk 5. Den nya språkbadsskolan blir klar till nästa läsårets början 2020.

Se läget på kartan: Språkbadsskolan

Det finns två högstadier i Jakobstad: den svenskspråkiga Oxhamns skola och den finskspråkiga Etelänummi skola. Båda högstadierna ligger i centrum.

De svenskspråkiga språkbadsklasserna 6–9 går i Oxhamns skola och de finskspråkiga språkbadsklasserna 6-9 går i Etelänummi skola.

Se på kartan: Etelänummi skola, Oxhamns skola

Läroplan inom den grundläggande svenskspråkiga utbildningen

Läroplan 2016 

Läsårets arbetsdagar

 

Arbetsdagar 2020-2021 

Arbetsdagar 2021 - 2022

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)