Bildning

Svenskspråkiga skolor

Grundläggande utbildning av hög kvalitet på två språk och med språkbad

Det finns 10 grundskolor i Jakobstad, 5 av dem är svenskspråkiga och 4 finskspråkiga. Dessutom har staden en språkbadsskola.

Svenskspråkiga lågstadier är Bonäs skola och Vestersundsby skola i de västra delarna av staden, Kyrkostrands skola i Lappfjärden i den sydvästra delen av staden och Lagmans skola i stadens centrum.

Se var skolorna ligger på kartan: Bonäs skola, Vestersundsby skola, Kyrkostrands skola, Lagmans skola

Jakobstad är den enda orten i Finland, där det ordnas språkbadsundervisning på båda inhemska språken, både på svenska och finska. Skolan har klasser från förskolan till åk 5. Den nya språkbadsskolan togs i bruk vid skolstarten 2020.

Se läget på kartan: Språkbadsskolan

Det finns två högstadier i Jakobstad: den svenskspråkiga Oxhamns skola och den finskspråkiga Etelänummi skola. Båda högstadierna ligger i centrum.

De svenskspråkiga språkbadsklasserna 6–9 går i Oxhamns skola och de finskspråkiga språkbadsklasserna 6-9 går i Etelänummi skola.

Se på kartan: Etelänummi skola, Oxhamns skola

Läroplan inom den grundläggande svenskspråkiga utbildningen

Läroplan 2016 

Läsårets arbetsdagar

 

 

Arbetsdagar 2021 - 2022

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)