Kyrkostrands skola 0-9


Skolas kontaktuppgifter

Bagarnäsvägen 32
68600 JAKOBSTAD

personalrum: 044-785 1539

kyrkostrands-jungmans.skola@jakobstad.fi

Kanslitid:
ti & ons kl. 8-16

Morgonverksamhet i Gula huset

Bagarnäsvägen 32
68600 JAKOBSTAD

tfn. 044 784 4171

Morgon och eftermiddagsverksamhet, Specialklassundervisning
tfn. 044 785 1335


Kyrkostrands skola är en skola som fungerar dels som närskola för elever i Kyrkostrandsområdet (åk 0-5) och dels som specialskola för hela regionen (åk 0-9).

I specialklasserna ges stöd för språk, kommunikation, motorik. I flera av klasserna används också strukturerad undervisning. Skolan fungerar i nya, anpassade utrymmen.

I skolans regi ordnas förutom morgonverksamhet för årskurserna 1 och 2 också heldagsvård för förskolans elever. Skolan erbjuder också morgon- och eftermiddagsvård för eleverna i specialklasserna. Även lov- och sommarvård ordnas.

Tel. 044-7851341

 

Hemsidor

DSC 0403


Administration

Johan Nygård
rektor (1.1. - 31.12.2018, Ida Kronholm tjänstledig)
06 786 3539, 044 785 1356
johan.nygard@edu.jakobstad.fi

Annika Björk
biträdande rektor, allmän undervisning
044 785 1352
annika.bjork@edu.jakobstad.fi

Madeleine Heselius
biträdande rektor, specialklassundervisning
044 785 1428
madeleine.heselius@edu.jakobstad.fi

 

Gunilla Finström
skolsekreterare (ti-ons)
044 785 1325
gunilla.finstrom@edu.jakobstad.fi

 

 wilma starsoft13

 

Skolans lärare och övrig personal samt elevantalet per klass (linken aktiveras senare)

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)