Bildning

Kyrkostrands skola åk 0-9

Vid Kyrkostrands skola ordnas grundläggande utbildning (åk 0-5). Skolan fungerar dels som närskola för elever i Kyrkostrandsområdet, dels erbjuder vi specialklassundervisning för elever från hela Jakobstads regionen (åk 0-9).

I specialklasserna ges stöd för språk, kommunikation och motorik. I flera av klasserna undervisas enligt verksamhetsområden. Skolan fungerar i moderna utrymmen.

I skolan ordnas förutom morgonverksamhet för årskurserna 1 och 2 också dagsvård för förskolans elever. Skolan erbjuder också morgon- och eftermiddagsverksamhet för eleverna i specialklasserna.

Det ordnas också verksamhet under sommalov- och andra skollov.

Läs mer på skolans hemsida.

Skolans kontaktuppgifter

Bagarnäsvägen 32 (se karta)
68600 JAKOBSTAD

Rektor Maria Eklund
Tel. 044 785 1356
E-post: maria.eklund@edu.jakobstad.fi

Skolsekreterare Gunilla Finström
Tel. 044 785 1325
E-post: gunilla.finstrom@edu.jakobstad.fi
Kanslitid: ons - to kl. 8-16

Tel. 044 785 1437 (personalrum)
Tel. 044 785 1341 (förskola)
Tel. 044 784 4171 (morgonverksamhet, åk 1-2)

E-post: kyrkostrands.skola@edu.jakobstad.fi

DSC 0403
wilma starsoft13 Instagram
Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)