Bildning

Lagmans skola åk 0-5

Lagmans skola finns centralt belägen i Jakobstad. Skolbyggnaden blev klar år 1910 och grundrenoverades för ca 20 år sedan. Idag har vi en välfungerande fastighet och vår skolgård har genom projektet "Stans bästa skolgård" förvandlats till en ny pedagogisk lärmiljö till glädje för både elever, föräldrar, personal och andra besökare. Lagmans skolgård har fått mycket uppmärksamhet, både i Jakobstad och nationellt.

Många är de jakobstadsbor som under 100 år gått i Lagmans skola. I vår skola finns idag 176 barn; förskolan har 23 barn, förberedande undervisningen har 6 elever och i åk 1-5 finns 147 elever. Vi har morgonvård/verksamhet för förskolan och åk 1-2 och eftermiddagsvård för förskolebarnen. Eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2 finns i Folkhälsans eftis i Östanlid.
Då det gäller undervisningen erbjuder vi en trygg och stimulerande pedagogisk lärmiljö där barnens individuella behov och olika sätt att lära sig beaktas. Vi vill att eleverna ska ges möjlighet till en personlig och mångsidig utveckling. Lagmans är en mångkulturell skola med elever som talar över 17 olika hemspråk.

Skolans kontaktuppgifter

Lagmansgatan 2 (se karta)
68600 JAKOBSTAD

Rektor Catharina Lunabba-Domars
Tel. 06 786 3488, 044 785 1490
E-post: catharina.lunabba-domars@edu.jakobstad.fi

Skolsekreterare Gunilla Finström
Tel. 044 785 1325
E-post: gunilla.finstrom@edu.jakobstad.fi
Kanslitid: ti kl. 8-16

Lärarrum tel. 06 786 3489

E-post: lagmans.skola@edu.jakobstad.fi

2009.09.24 06 lontoo lagman skola
wilma starsoft13 Instagram
Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)