Bildning

Lagmans skola åk 0-5

Lagmans skola finns centralt belägen i Jakobstad. Skolbyggnaden blev klar år 1910 och grundrenoverades i mitten på 1990-talet. Skolan har undervisning för förskolebarn och elever i årskurserna 1-5. Skolan har också förberedande språkundervisning för elever med annat modersmål än svenska eller finska. Vi har morgonvård/-verksamhet för förskolan och åk 1-2 och eftermiddagsvård för förskolebarnen. Eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2 finns i Folkhälsans eftis i Östanlid. Då det gäller undervisningen erbjuder vi en trygg och stimulerande pedagogisk lärmiljö där barnens individuella behov och olika sätt att lära sig beaktas. Vi vill att eleverna ska ges möjlighet till en personlig och mångsidig utveckling. Lagmans är en mångkulturell skola med elever som talar över 17 olika hemspråk.

Läs mer på skolans hemsida

Skolans kontaktuppgifter

Lagmansgatan 2 (se karta)
68600 JAKOBSTAD

Rektor Catharina Lunabba-Domars

Tel. 06 786 3488, 044 785 1490
 
E-post:catharina.lunabba-domars@edu.jakobstad.fi
 

Skolsekreterare Gunilla Finström
Tel. 044 785 1325
E-post: gunilla.finstrom@edu.jakobstad.fi
Kanslitid: ti kl. 8-16

Lärarrum tel. 044 785 1445

Speciallärare 044 785 1663
Skolkurator 050 516 3541
Skolhälsovårdare 06 7861 235 (må-fr 8-9, 14-15)
Förskola Näckrosor 044 785 1489
Förskola Solrosor 044 785 1443
Morgon- och eftermiddagsvård 044 785 1489

E-post: lagmans.skola@edu.jakobstad.fi

2009.09.24 06 lontoo lagman skola
wilma starsoft13 Instagram
Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)