Språkbadsskolan 0-5


Kontaktuppgifter

   
Paul Hallvars gata 1
68600 JAKOBSTAD
06 786 3496
 
Kristiina Hellstrand
rektor
06 786 3495, 050 468 9194
 
Mira Tallgård
biträdande rektor
06 786 3496, 044 785 1438
 
Carola Nylund
skolsekreterare
06 786 3357 torsdagar kl. 8-16
 
Johanna Holm-Honkaniemi
skolsekreterare
06 786 3357 måndagar kl. 8.30-14.30
 
Tina Rönngård
hälsovårdare
050 594 0269 tisdagar o. onsdagar
 
Annika Niininen
skolkurator
044 785 1487 måndagar o. tisdagar                
  
Jenny Grönroos
skolpsykolog
050 446 0047
 Lärarrummet 06 786 3496 
 
 sprakbadsskolan(at)jakobstad.fi 
 
 Personalens epostadresser har formatet:
 fornamn.efternamn(at)edu.jakobstad.fi 
 
 Språkbadsskolans lärare och övrig personal 
 samt elevantal per klass
Wilma7
  
 Föräldraföreningen
 Patrik Flöjt
 ordförande
 050 083 6130
 patrik.flojt@multi.fi
   
 


"Tillsammans mot en funktionell flerspråkighet"

 

Språkbadet är en frivillig undervisningsmetod där man tillägnar sig språket genom att använda det i naturliga situationer.

Språkbadet startades i Jakobstad år 1992 enligt den så kallade tidiga fullständiga språkbadsmetoden. En egen Språkbadsskola - Kielikylpykoulu med klasser från förskolan till åk 6 startades år 2003. I praktiken fungerar skolan som en helhet fast administrativt är det två separata skolor. Jakobstad är den enda staden i Finland, som ordnar språkbad på de båda inhemska språken.

Samarbete och elevcentrering genomsyrar verksamhetskulturen vid Språkbadsskolan. Skolan är välfungerande och utvecklar kontinuerligt sina undervisningsmetoder och sin pedagogik. Vi har ett gott arbetsklimat med engagerad och entusiastisk personal. Samarbetet med föräldrarna är öppet och givande.

Syftet med undervisningen är att ge eleverna verktyg och grundläggande färdigheter samt utveckla nyfikenhet inför nya saker. Målet är att eleverna växer till ansvarsfulla samhällsmedlemmar som aktivt kan påverka sitt eget liv.

 Kielikylpu3

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)