Bildning

Språkbadsskolan åk 0-5

 

“Tillsammans mot en funktionell flerspråkighet”

Språkbadet startades i Jakobstad år 1992. Språkbadsskolan och Kielikylpykoulu grundades år 2003. Skolan fungerar som en tvåspråkig enhet. I skolan finns språkbadsklasser för det finska språket (förskolan-åk 5) och språkbadsklasser för det svenska språket (esiopetus-5.lk).

Språkbadet är en frivillig undervisningsmetod där man tillägnar sig språket genom att använda det i naturliga situationer.

I skolan ordnas tvåspråkig dagvård för förskolans elever samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för åk 1-2. Staden ordnar avgiftsfri skolskjuts för stadens elever i förskolan och i åk 1-3 ifall deras skolväg är över 3 km, för åk 4-5 är gränsen 5 km.

Språkbadet börjar i dagvården det år när barnet fyller 5 år. Man söker till Språkbadet genom allmän dagvårdsansökan i början av året.

Språkbadsstigen fortsätter under hela grundläggande utbildning. Språkbadsundervisning i åk 6-9 ordnas i den egna språkgruppens skola för åk 6-9.

Språkbadsskolan - Kielikylpykoulu väntar på att få flytta in i en ny skolbyggnad hösten 2020. Vi ser fram emot att kunna ge språkbadsundervisning enligt den nya läroplanen i moderna ändamålsenliga utrymmen.

Läs mera på skolans hemsida.

Skolans kontaktuppgifter

Paul Hallvars gata 1 (se karta)
68600 JAKOBSTAD

Rektor Kristiina Hellstrand
Tel. 06 786 3495, 050 468 9194
E-post: kristiina.hellstrand@jakobstad.fi

Biträdande rektor Mira Tallgård
Tel. 044 785 1438
E-post: mira.tallgard@edu.jakobstad.fi

Skolsekreterare Annukka Lahti
Tel. 06 786 3357
E-post: annukka.lahti@edu.pietarsaari.fi
Kanslitid: onsdagar o. fredagar 

Skolkurator Annika Niininen
Tel. 044 785 1487, måndagar o. tisdagar

Hälsovårdare Lotta Rolander
Tel. 050 594 0269, tisdagar o. onsdagar

Tel. 06 786 3496   (personalrum)
Tel. 044 785 1495 (morgon- och eftermiddagsverksamhet, åk 1-2)
Tel. 044 785 1496 (förskolelevernas dagvård)
      044 785 1498
      044 785 1469 

E-post: sprakbadsskolan@jakobstad.fi

Kielikylpu3
wilma starsoft13 Instagram

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)