Bildning

Språkbadsskolan åk 0-5

 

“Tillsammans mot en funktionell flerspråkighet”

Språkbadet startades i Jakobstad år 1992. Språkbadsskolan och Kielikylpykoulu grundades år 2003. Skolan fungerar som en tvåspråkig enhet. Höstn 2020 flyttade Språkbadsskolan ini sin nya skolbyggnad med moderna och ändamålseniga utrymmen.  I skolan finns språkbadsklasser för det finska språket (förskolan-åk 5) och språkbadsklasser för det svenska språket (esiopetus-5.lk).

Språkbadet är en frivillig undervisningsmetod där man tillägnar sig språket genom att använda det i naturliga situationer.

I skolan ordnas tvåspråkig dagvård för förskolans elever samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för åk 1-2. Staden ordnar avgiftsfri skolskjuts för stadens elever i förskolan och i åk 1-3 ifall deras skolväg är över 3 km, för åk 4-5 är gränsen 5 km.

Språkbadet börjar i dagvården det år när barnet fyller 5 år. Man söker till Språkbadet genom allmän dagvårdsansökan i början av året.

Språkbadsstigen fortsätter under hela grundläggande utbildning. Språkbadsundervisning i åk 6-9 ordnas i den egna språkgruppens skola för åk 6-9.

 

Läs mera på skolans hemsida.

Skolans kontaktuppgifter

Paul Hallvars gata 8 
68600 JAKOBSTAD

Rektor Kristiina Hellstrand
Tel. 050 468 9194

E-post: kristiina.hellstrand@jakobstad.fi

Biträdande rektor Mira Tallgård
Tel. 044 785 1438
E-post: mira.tallgard@edu.jakobstad.fi

Skolsekreterare Annukka Lahti
Tel. 06 786 3357
E-post: annukka.lahti@edu.pietarsaari.fi
Kanslitid: onsdagar o. fredagar 

Skolkurator Annika Niininen
Tel. 044 785 1487, måndagar o. tisdagar

Hälsovårdare Lotta Rolander
tisdagar o. onsdagar
Skol- och studerande telefonrådgivning tel. 06 786 1235
må-fre kl. 8-9 o. 14-15

Tel. 06 786 3496   (personalrum)
Tel. 044 785 1495 (morgon- och eftermiddagsverksamhet, åk 1-2)
Tel. 044 785 1496 (förskolelevernas dagvård)
      044 785 1498
      044 785 1469 

E-post: sprakbadsskolan@jakobstad.fi

IMG 20201105 2
wilma starsoft13 Instagram

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)