Arbetsdagar och lektionstider

Arbetsdagar

Läsåret 2017-2018 börjar måndagen den 14.8.2017, kl. 9.00 och avslutas lördagen den 2.6.2018.

Vi inleder läsåret med en inskolningsperiod v. 33-34 så att

 • Höstterminens inledningsdag 14.8 hålls kl. 9-12 i egna klasser
 • 15.8 - 17.8 gruppstärkande övningar, planering och uppstartande av verksamheten i egen klass fram till kl. 12.
  • Dagligen gemensam morgonsamling kl. 9 och genomgång av skoldagen samt presentation av dagens klassuppgift
 • 18.8 skolfotografering kl. 8.15-13.00, Gruppstärkande trygghetsövningar och inledande vänklassverksamhet
 • 14.8 - 24.8 Tema "Alla är lika värdefulla", eleverna går i övrigt enligt läseordning men jobbar dagligen kl. 9-11 i egen klass följande innehåll:
  • Vänklassverksamhet, planering av gemensamma aktivitetsdagar samt gruppstärkande trygghetsövningar
  • Övningar i Kompiskompetens
  • Trafikfostran, vi promenerar (alla) och cyklar (åk 3-5) tillsammans
  • Trivselregler i skolan
  • KiVa-lektioner, mobbningsförebyggande verksamhet
  • Skolfreden utlyses 24.8 och skolan jobbar enligt det nationella skolfredstemat "100 gånger vår skola - Rätt att drömma, rätt att vara den du är" samt tillsammans ser på utlysningsstreamningen kl. 9.30-10.15 från Helsingfors
  • fr.o.m fredagen den 25.8 jobbar vi helt enligt läsordning

Skoldagen avslutas senast kl. 13: 18.8, 13.10,5.12, 29.3 och 2.6
Skoldagern avslutas kl. 12 dagen då jufest hålls kvällstid (18.12)
Lördagen 29.5.2018, kl. 9-12 (stafettkarneval samma dag)
Höstterminen avslutas 21.12.2017, kl. 9.00 – 11.00
Läsåret avslutas lördagen den 2.6.2018, kl. 8.30-10.00

Lektionstider

08.00-08.45  Lektion 1 (rast1: 08.45-09.00)

09.00-09.45  Lektion 2

09.45-10.30  Lektion 3

(10.30-10.55 rast 2 / lunch 1)

(10.55-11.15 rast 3 / lunch 2)

11.15-12.00  Lektion 4 (rast 4: 12.00-12.15)

12.15-13.00  Lektion 5 (rast 5: 13.00-13.15)

13.15-14.00  Lektion 6

14.00-14.45  Lektion 7

*Skolans arbetsdag kan börja och /eller avslutas på annat ställe än i skolan, t.ex. vid simhall

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)