Frånvaro

Elevledighet

Frånvaro från skolan p.g.a. resa eller annan orsak (ej sjukdom) anhålls om på skild blankett. Be att få blanketten av klassläraren i god tid innan frånvaron eller ladda ner den från Wilma. Klassläraren kan bevilja 3 dagar, rektor längre ledigheter.

Sjukfrånvaro

Meddela alltid om eleven är sjuk! Sjukanmälan kan göras via Wilma (webb och app) eller per tel. 06-786 3405 (lärarrummet)
Elever med specialdiet meddelar även sin frånvaro till köket. (06-786 3397)
Elever med skolskjuts kontaktar även skolskjutstransportören.

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)