Elevvård

Syftet med elevvården vid Vestersundsby skola är att trygga en positiv skolatmosfär och att göra den enskilda elevens skolsituation så bra som möjligt genom en aktiv generell och individuell elevvård. Detta förverkligas genom att poängtera en trygg studiemiljö. Utöver detta behövs ibland stöd och handledning för att eleven optimalt skall tillgodogöra sig den grundläggande utbildningen.

Genom samarbete mellan hem, lärare, kurator och skolhälsovårdare och övriga samarbetspartner vill vi förebygga, stödja och vidta nödvändiga åtgärder inom elevvården.

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)