Skolhälsovård

Skolhälsovården i Jakobstad hör under social- och hälsovårdsverket men är väl integrerad i skolornas elevvård. Skolhälsovårdaren träffar varje enskild elev under läsåret. Skolläkaren undersöker eleverna i åk 1,5 enligt nationella rekommendationer. Skolhälsovårdaren kan även boka in övriga elever för besök till skolläkaren. Skolorna har även tillgång till skolpsykolog som kan kontaktas av elever, föräldrar och skolpersonal i elevvårdsärenden. Skolpsykologen deltar vid behov i möten på skolorna.

Barn- och ungdomsmottagningen tar emot elever endera via remiss från kurator, skolhälsovårdare eller via direktkontakt från föräldrar. Vid behov deltar personal från barn- och ungdomsmottagningen i nätverksmöten för att stöda barnets skolgång och välmående.

Skolpersonal samarbetar med sociala myndigheter såsom barnskyddet, barnatillsyningen, integrationsenheten och familjearbete. Vid behov samarbetar skolpersonalen även med andra enheter för att stöda barnets välmående.

Eleverna åtnjuter fri läkarvård för behandling av skador som uppstått vid olycksfall i skolan, på vägen till och från skolan. Om eleven p.g.a. sjukdom är i behov av läkarvård anses detta inte höra till skolhälsovården och bekostas inte av staden.

Skolhälsovårdare:

Åk 1-5 Mikaela Snellman, tel. 050-5940269. Tel.tid.: kl. 8-8.30, 15-16
Mottagningstid torsdagar kl. 8.00-14.00 på skolan,
Förskolans hälsovård vid Rådgivningen, Stationsvägen.

Skoltandläkare:

Visasbacken 2, tidsbeställning enligt överenskommelse, tel. 786 1260.
Ring helst kl. 8-9. Annullera i god tid om tandläkartiden inte passar er.

Kurator:

Anna Backlund tel. 050-5163541. Är på skolan onsdagar kl. 8.00-16.00

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)