Skollunch

Skolbespisningen utgör en viktig del av skolans undervisning och fostran. En näringsmässigt planerad, fullvärdig och ändamålsenlig måltid under skoldagen får eleverna att vänja sig vid hälsosamma matvanor. Om eleven äter bara delar av den mat som serveras blir måltiden inte tillräckligt mångsidig. Skolmåltiden ska ge den energi som behövs för att eleven ska orka vara pigg och allert under hela skoldagen. Skolmåltiden kompletterar den mat man får i hemmen och utgör således en grund för elevens hälsa och för befrämjandet av goda matvanor. En skolmåltid skall täcka ungefär en tredjedel av elevens dagliga energibehov.

Skolornas matsedel

Kontakta skolkökets personal om du behöver specialdiet.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)