Bildning

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige 2022-2023

Elvira Nyrönen, ordförande
Alisa Lindberg, viseordförande
Katri Ahonen
Felix Nygård
Mathilda Palmborg
Miranda Palmborg
Edvard Asplund
Tinja Stenmark
Emma Björkman
Unna Rannisto
Miska Heikkilä
Onni Nordström
Viivi Ketomäki
Wilma Keituri

 

Representanter i nämnder/sektioner


Felix Nygård (ersättare Miska Heikkilä), tekniska nämnden


Elvira Nyrönen (ersättare Viivi Ketomäki), bildnings- och välfärdsnämnden


Mathilda Palmborg (ersättare Elvira Nyrönen), miljö- och byggnadsnämnden


Alisa Lindberg (ersättare Katri Ahonen), kultur- och fritidssektion


Onni Nordström (ersättare Felix Nygård), kultur- och fritidssektion

  

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)