De äldre

I Jakobstad finns det omkring 4 500 personer över 65 år och de utgör över 20 procent av hela befolkningen. Med hjälp av tjänsterna inom äldreomsorgen strävar vi efter att främja de äldres välbefinnande antingen i det egna hemmet, på serviceboende eller i den slutna vården.

Med hjälp av stödtjänster, hemvård och stöd för närståendevård främjar vi de äldres möjligheter att klara sig hemma. Tyngdpunkten inom äldreomsorgen i Jakobstad är den öppna vården, där äldre skall ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

Ett brett utbud av sport- och fritidsaktiviteter samt ett antal pensionärsorganisationer och –föreningar garanterar ett aktivt pensionärsliv i Jakobstad.

Jakobstads äldreråd utses för två år åt gången. Stadsstyrelsen väljer efter förslag från alla i staden hemmahörande, pensionärs- och veteranföreningar till äldrerådet 10 medlemmar. Äldrerådet tillvaratar de äldres intressen i det kommunala beslutsfattandet. Äldrerådet tar gärna emot förslag och initiativ om hur servicen kunde förbättras.

Länkar:


Jakobstads äldreråd 2017-2019

Leila Beijar
Pensionärklubben Milstolpen rf
Torolf Björk
Pensionärsgillet i Jakobstad rf
Kurt Hellstrand
Kristdemokraterna i Finland
Pirjo Knif
Social- och hälsovårdsverkets representant
Stig Lillkåll
Pensionärsklubben Haldoy rf
Leif Lindroos
Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y.
Bror Nygård
Jaros pensionärer rf
Pia-Maria Nygård
Sekreterare
Irma Salimäki
Willes pensionärsklubb rf
Tuomo Syri
Pietarsaaren Eläkeläiset r.y.
Pirjo Teppo
Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y
Antero Varila
Pietarsaaren kansalliset Seniorit r.y.
Bertel Widjeskog
Jakobstads Veteraner
Ordförande

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)