De äldre

I Jakobstad finns det omkring 4 500 personer över 65 år och de utgör över 20 procent av hela befolkningen. Med hjälp av tjänsterna inom äldreomsorgen strävar vi efter att främja de äldres välbefinnande antingen i det egna hemmet, på serviceboende eller i den slutna vården.

Med hjälp av stödtjänster, hemvård och stöd för närståendevård främjar vi de äldres möjligheter att klara sig hemma. Tyngdpunkten inom äldreomsorgen i Jakobstad är den öppna vården, där äldre skall ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

Ett brett utbud av sport- och fritidsaktiviteter samt ett antal pensionärsorganisationer och –föreningar garanterar ett aktivt pensionärsliv i Jakobstad.

Jakobstads äldreråd utses för två år åt gången. Stadsstyrelsen väljer efter förslag från alla i staden hemmahörande, pensionärs- och veteranföreningar till äldrerådet 10 medlemmar. Äldrerådet tillvaratar de äldres intressen i det kommunala beslutsfattandet. Äldrerådet tar gärna emot förslag och initiativ om hur servicen kunde förbättras.

Länkar:


Jakobstads äldreråd 2017-2019

Leila Beijar
Pensionärklubben Milstolpen rf
Kurt Hellstrand
Kristdemokraterna i Finland
Pirjo Knif
Social- och hälsovårdsverkets representant
Stig Lillkåll
Pensionärsklubben Haldoy rf
Leif Lindroos
Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y.
Bror Nygård
Jaros pensionärer rf
Pia-Maria Nygård
Sekreterare
Irma Salimäki
Willes pensionärsklubb rf
Hans Sandström
Pensionärsgillet i Jakobstad rf
Tuomo Syri
Pietarsaaren Eläkeläiset r.y.
Pirjo Teppo
Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y
Antero Varila
Pietarsaaren kansalliset Seniorit r.y.
Bertel Widjeskog
Jakobstads Veteraner
Ordförande

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)