Avfall

Ab Ekorosk Oy, som är belägen i Jakobstad, är ett avfallshanteringsbolag som ägs av Karleby stad och 13 andra kommuner.

Anläggningen i Pirilö sorterar 60 ton svarta och vita påsar per dag och verksamhetsområdets avfallsproducenter har tillgång till 261 ekopunkter för återvinnbart avfall.  Återvinningsstationerna tar emot allt sådant avfall som kunden varken ska sätta i ekopunktens eller hushållets avfallskärl. Ekorosk levererar så mycket som 94,2 % av allt producerat hushållsavfall till återvinning

Österbottens avfallsnämnd är en gemensam nämnd för Ab Ekorosk Oy:s medlemskommuner, till vars ansvarsområde hör bosättningens avfallshantering. Avfallsnämnden fungerar som gemensam myndighet inom avfallsärenden, som är angivna i Avfallslagen samt i nämndens föreskrifter.

2006.07.13 27 jaahalli


Ekorosk återvinningsstation

Spituholmsvägen 90
68600 Jakobstad

Se på kartan

tel. 06 781 4561
växel tel. (06) 781 4500
info fax (06) 781 452

vardagar kl. 8–18 
lördagar kl. 9–13
Mottagningshallen för farligt avfall vardagar kl. 8-16


Länkar

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)