Boende och miljö

Byggnadstillsynsbyrån

Verksamhetsidé

Verksamhetsidé är att betjäna och vägleda byggare både vid planering och byggande via lovbehandling och övervakning

Verksamhetsmål:

  • målet är funktionsdugliga byggnader i en trivsam och stimulerande miljö genom att förverkliga detalj-, stranddetalj- och generalplaner.
  • viktigt är att säkra sökandens och grannarnas rättskydd vid byggandet.

Adress

Byggnadtillsynsbyrån
Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad 

Pb 41
68601 Jakobstad

Kontaktupgifter

Byråns öppethållningstider: 08.00 - 16.00 (vardagar)

tfn (växel): (06) 7863111

epost: byggnadstillsynen@jakobstad.fi

OBS! Byggnadstillsynsbyrån är stängd 4.7.2022 - 24.7.2022

Inga lov eller tillstånd beviljas under juli månad.

Vi önskar våra kunder samt samarbetspartners en glad sommar.

Personal


 

 Miljö- och byggnadsnämndens sekreterare

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)