Miljösyn

Miljö- och byggnadsnämnden i Jakobstad förrättar i byggnadsordningen 3.3 avsedd miljösyn från och med den 2.5.2022.

Enligt markanvändnings- och bygglagen §167 och §170 bör den byggda miljön hållas i snyggt skick. 

Lagring utomhus skall ordnas så att den inte fördärvar landskapet eller förfular omgivningen.

Miljö- och Byggnadsnämnden kan ge iståndsättningsuppmaningar till ägarna eller innehavarna av tomter och byggplatser som skötts i strid med detaljplanen, byggnadsordningen eller markanvändnings- och bygglagen.

Som förfulande av miljön anses bl.a.
-  Utomhuslagring av skrotbilar, skräp, stora mängder ved mm.,
-  Byggnader i dåligt skick.
-  Oskötta tomter och gårdsplaner.

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)